2009.06.04  - 501
Nr. Inic. Naujasis reitingas Vardas Pavardė Varžybų reitingas Reitingo kitimas Baltijos reitingas 1         Varžovas           sk 2         Varžovas           sk 3         Varžovas           sk 4         Varžovas           sk 5         Varžovas           sk 6         Varžovas           sk
1 d.za 2509 Donatas Zaikauskas 1 91 2418 4 1 FALSE 0 4 Jurijus Stekolnikovas 1 2669,42 1 2449 31 31 3 1 FALSE 0 3 Erikas Stanys 1 2483,15 1 2442 24 24 2 1 FALSE 0 2 Aleksandras Stankevič 1 2478,57 1 2442 23 23   1 FALSE 0 0         0 0 0 7 1 FALSE 0 7 Irena Čiplienė 1 2482,65 1 2442 24 24   1 TRUE 4 4 Jurijus Stekolnikovas -1 2669,42 1 2407 -11 -11
2 a.st 2419 Aleksandras Stankevič 2 -60 2479   2 TRUE 3 3 Erikas Stanys -1 2483,15 1 2458 -21 -21   2 TRUE 4 4 Jurijus Stekolnikovas -1 2669,42 1 2465 -13 -13   2 TRUE 1 1 Donatas Zaikauskas -1 2418,29 1 2455 -23 -23   2 TRUE 5 5 Arūnas Čiplys -1 3395,65 3 2582 103 -2   2 FALSE 0 0         0 0 0   2 FALSE 0 0         0 0 0
3 e.st 2446 Erikas Stanys 3 -37 2483 2 3 FALSE 0 2 Aleksandras Stankevič 1 2478,57 1 2504 21 21   3 TRUE 1 1 Donatas Zaikauskas -1 2418,29 1 2460 -24 -24   3 TRUE 4 4 Jurijus Stekolnikovas -1 2669,42 1 2470 -14 -14   3 TRUE 7 7 Irena Čiplienė -1 2482,65 1 2462 -21 -21   3 FALSE 0 0         0 0 0   3 FALSE 0 0         0 0 0
4 j.st 2719 Jurijus Stekolnikovas 4 50 2669   4 TRUE 1 1 Donatas Zaikauskas -1 2418,29 1 2638 -31 -31 2 4 FALSE 0 2 Aleksandras Stankevič 1 2478,57 1 2683 13 13 3 4 FALSE 0 3 Erikas Stanys 1 2483,15 1 2683 14 14 6 4 FALSE 0 6 Saulius Sukuris 1 2178,91 1 2671 1 2 5 4 FALSE 0 5 Arūnas Čiplys 1 3395,65 3 2895 225 41 1 4 FALSE 0 1 Donatas Zaikauskas 1 2418,29 1 2680 11 11
5 a.ci 3363 Arūnas Čiplys 5 -33 3396 7 5 FALSE 0 7 Irena Čiplienė 1 2482,65 2 3393 -3 2   5 FALSE 0 0         0 0 0 6 5 FALSE 0 6 Saulius Sukuris 1 2178,91 2 3389 -6 2 2 5 FALSE 0 2 Aleksandras Stankevič 1 2478,57 2 3392 -3 2   5 TRUE 4 4 Jurijus Stekolnikovas -1 2669,42 2 3382 -13 -41 7 5 FALSE 0 7 Irena Čiplienė 1 2482,65 2 3393 -3 2
6 s.su 2166 Saulius Sukuris 6 -13 2179   6 FALSE 0 0         0 0 0   6 TRUE 7 7 Irena Čiplienė -1 2482,65 1 2170 -9 -9   6 TRUE 5 5 Arūnas Čiplys -1 3395,65 3 2342 163 -2   6 TRUE 4 4 Jurijus Stekolnikovas -1 2669,42 1 2178 -1 -2   6 FALSE 0 0         0 0 0   6 FALSE 0 0         0 0 0
7 i.ci 2485 Irena Čiplienė 7 2 2483   7 TRUE 5 5 Arūnas Čiplys -1 3395,65 3 2585 103 -2 6 7 FALSE 0 6 Saulius Sukuris 1 2178,91 1 2492 9 9   7 FALSE 0 0         0 0 0 3 7 FALSE 0 3 Erikas Stanys 1 2483,15 1 2504 21 21   7 TRUE 1 1 Donatas Zaikauskas -1 2418,29 1 2459 -24 -24   7 TRUE 5 5 Arūnas Čiplys -1 3395,65 3 2585 103 -2